Elektrik Üretme Yöntemleri

0

Elektrik-Uretme-Yontemleri-evdelektrikEvlerde kullanılan aletlerin neredeyse tamamını kullanmak için elektrik enerjisine ihtiyaç duyulmaktadır. Kullanılacak eşyaların sayısı da arttıkça daha fazla elektrik enerjisine gereksinim duyulur. Artan bu elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak için devletler farklı yollara başvurmaktadır. Belki de günümüzün en önemli enerji sorunu olan elektrik enerjisi ihtiyacını karşılamak üzere farklı alternatifler devreye sokulmaktadır. Bu alternatifler daha çok alternatif enerji kaynakları olan yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmaktadır. Son zamanlarda da alternatif enerji kaynaklarından evlerde de yararlanılarak evde elektrik üretme yöntemleri devreye sokulmaktadır.

Evlerde elektrik üretme nasıl yapılır?

Evlerde kullanılan enerji arttıkça, artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla evde elektrik üretme yolları da çeşitlenmiştir. Bu çeşitliliklerden en önemlileri güneş enerjisinden elektrik elde etme ve rüzgâr enerjisinden elektrik elde etme yöntemleridir. Bu yazımızda evlerde enerji üretimi konusundaki bu iki yöntemin nasıl olduğu hakkında bilgiler bulunmaktadır.

Güneş enerjisinden elektrik üretebilmek, ülkemizde evlerde de mümkün hale getirilmiştir. Bunun için gerekli olan yasal düzenlemeler en son 10/03/2012 tarihinde yapılan değişikler sonucu oluşturulan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik ile düzenlenmiştir. Bu düzenlemeler sayesinde elektrik aboneliği bulunan aboneler, elektrik dağıtım şirketlerine yapacakları başvuruları kabul edildikten sonra evlerine veya uygun ortamı bulunan herhangi bir yere kuracakları güneş elektrik santralleri ile elektrik enerjisi üretimine başlayabilmektedir. Evlerinde kullanılan enerjiden fazlası da kurulan şebeke bağlantısı ile elektrik dağıtım şirketine satılabilmektedir.

Bunun yanında elektrik aboneliği olmayan veya elektrik şebekesi bulunmayan yerlerde de güneşten elektrik üreten sistemler kurulabilmektedir. Yalnız bu sistemlerde üretilen enerjinin fazlasının satışı mümkün olamamaktadır.

Evde elektrik üretmek için neler yapılabilir sorusunun bir başka cevabı da evlerde kurulacak rüzgâr türbinlerinden elektrik üretmektir. Ancak rüzgâr türbinleri kullanılarak enerji üretebilmek için santralin kurulacağı bölgenin analizinin iyi yapılması gerekmektedir. Çünkü kurulacak sistemin elektrik üretebilmesi için bölgenin yeterli rüzgâr potansiyelinde olması gerekmektedir.

CEVAP VER

Güvenlik Sorusu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.