Tasarruf Nasıl Yapılır Yöntemleri Nelerdir

0

Akıllı Elektrik Sayacı, gün içinde harcanan elektriğin hangi saatler içinde ve ne miktarda harcandığını ölçmek üzere dizayn edilip üretilmiş ve kullanıma sunulmuş elektrik sayacı tipidir. Akıllı Elektrik Sayacı olarak adlandırılması da sahip olduğu bu özelliklerinden gelir.

Türkiye’de 29 milyon elektrik abonesi bulunmaktadır. Bu abonelerin % 13- 14′ lük kısmı akıllı elektrik sayacını tercih etmektedir. Yani akıllı elektrik sayacı kullanan elektrik abone sayısı 3 milyon sekiz yüz bin ile 4 milyon arasında bulunmaktadır.

Elektrik Kurumları elektriğin fiyatlandırılmasını iki farklı zaman bazında gerçekleştirirler. Bunlardan ilki; Tek Zamanlı Fiyatlandırmadır.

Sayaçlarda Zamanlandırma Nasıl Yapılıyor

Tek Zamanlı Fiyatlandırma; Elektrik sarfiyatının fiyatı, günün her saatinde aynıdır. Bu fiyat şu günlerde 23,4 kuruştur. Eski ve klasik usul elektrik saati. Yıllardır kullanılan elektrik sayaçlarımız.

Diğeri ise son yıllarda elektrik tüketiminde hayatımıza gireni, Çok Zamanlı Fiyatlandırma dır.

Çok Zamanlı Fiyatlandırma; Bu tarifeden yararlanabilmek için, tüketiciler akıllı elektrik sayacı taktırmak zorundadırlar. Bu tarifeye göre 24 saatlik süreçte yapılan elektrik sarfiyatı 3 farklı zamana ayrılmıştır. Bunlar T1 Normal tarife, T2 Pahalı Tarife, T3 Ucuz Tarife olarak nitelendirilir.

Bunların kullanım saatleri ve birim fiyatları şu şekildedir;

  • T1 Normal Saat: 06.00 ile 17.00 arası Fiyat: 21.80 Kuruş
  • T2 Pahalı Saat: 17.00 ile 22.00 arası Fiyat: 37.08 Kuruş
  • T3 Ucuz Saat: 22.00 ile 06.00 arası Fiyat: 10.70 Kuruş

Çok Zamanlı Tarifeyi kullanmak için yapılması gerekenler şunlardır.

1) Üç zamanlı elektrik tüketim tarifesinden yararlanmak isteyen kullanıcılar bir dilekçeyle şahsen yaşadıkları yerin elektrik kurumuna başvurmaları gerekmektedir.

2) Sayacın akıllı elektrik sayacı olması gereklidir.

3) Elektrik sayacının dijital elektrik sayacı olması demek, üç zamanlı tarifede olması demek değildir.

4) Elektrik sayacının değişimi, bağlı bulunulan elektrik kurumu tarafından gerçekleştirilir. Akıllı Sayaç değişiminin bedeli kullanıcıya yansıtılır.

Bu tarifelerden hangisinin tercih edilmesi gerektiği, tamamıyla tüketicinin tüketim alışkanlıklarına, ihtiyaçlarına ve zamanı kullanış biçimine bağlı olarak farklılık gösterir. En doğru seçimi tüketicinin kendisi yapacaktır. Bu yolla elektrik faturasında ciddi bir düşüş sağlanabilir. Ancak en uygun çözüm seçilmediğinde akıllı sayaç, elektrik faturasını tek zamanlı sayaca göre daha bile fazla yükseltebilir.

Akıllı sayaç hem ihtiyaca göre ve hem de kullanıcının bilinçli tüketimine göre de farklılık gösterir. Kullanılacak elektrikli cihazlar, klima, ısıtıcılar, soğutucular, fırın, ütü, çamaşır makinası, bulaşık makinası, elektrikli ufak ev aletleri gibi elektrik sarfiyatı yüksek olan elektrikli cihazların hangi saatte kullanılacağı ciddi önem kazanır. Gündüz evde bulunmayanlar için eğer bilinçli ve dikkatli kullanım da sağlanabilirse akıllı elektrik sayacı mantıklı bir çözüm gibi gözükebilir.

Özellikle kışın elektrikle ısıtma yapılan evlerde ısıtmanın yapılacağı saatler ve hatta hangi şehirde ve hangi iklimde yaşanıldığının bile önemi vardır. Tercih yaparken, bir Akdeniz ikliminde yaşayanla, bir Karadeniz ikliminde ya da Doğu Anadolu ikliminde yaşayanların yaşam şekli bile dikkate alınması gereken bir konudur.

Dikkat edilmesi gereken önemli bir husus daha var ki; o da Akıllı Elektrik Sayacının pili. Sayaca takılı olan pillerin ömrü 10 yıl yıldır. Ancak bazen üretici firmanın üretim hataları, kullanılan ortamın normalden fazla rutubetli olması gibi çeşitli nedenlerden dolayı akıllı sayacın pili normalden erken bitebilir veya bir arızaya geçebilir.

Bunu anlamanın yolu faturaları incelemekten geçiyor. Çünkü akıllı sayacın pili bittiğinde veya akıllı elektrik sayacı herhangi bir sebepten dolayı arızalandığı zaman tarife kendiliğinden tek zamanlı tarifeye geçiyor.

Devir ekonomi devri. Her türlü harcamayı yaparken gösterilecek özen refah düzeyimizi de etkileyecektir.

CEVAP VER

Güvenlik Sorusu * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.